§.1 Postanowienia Ogólne

 1.  Administratorem  Twoich danych jest Katarzyna Frąckiewicz – Dietetyk Kliniczny KFDiet, e-mail: kfrackiewicz@kfdiet.pl, nr tel. +48 666 863 303. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora Danych za pośrednictwem serwisu internetowego kfdiet.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe, które podasz w formularzu serwisu internetowego kfdiet.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na mojej stronie, to przetwarzam Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania kontaktu z klientem oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną
  d. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli wysłałeś zapytanie przez formularz kontaktowy lub newsletter
 4. Masz dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli chcesz skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w serwisie kfdiet.pl, możesz to zrobić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kfrackiewicz@kfdiet.pl.
 6. Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 10. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
  c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego
  d. przez newsletter
  e. zamówienia

§3. Pliki cookies

 1. Witryna kfdiet.pl używa cookies. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
  4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. Informuję Cię, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
  6.  Informację jak wyłączyć pliki Cookies dostępne są na stronie internetowej operatora Twojej przeglądarki internetowe lub wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.